Medewerkers

Voorzitter
Victor Bruggeman

Ondervoorzitter
Gerrit De Kesel

Secretaris – Algemene Techniek/Audio
Hans Cryspin

Penningmeester
Katharina van Zeebroeck

Vertegenwoordiger Akteurs
toneelvereniging Excelsior vzw
Boudewijn Kindts

Producties
Paul Van de Woestyne

Decor, kostuums en feestelijkheden
Hilde Barbier

Feestelijkheden en Algemene Organisatie
Jan-Diet Berendsen