Geen categorie

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ticketverkoop georganiseerd door Toneelvereniging Excelsior vzw. De persoon die de aankoop doet, wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Tickets mogen in geen geval doorverkocht worden aan derden, noch in commerciële relatie aan derden worden overgemaakt. De persoon die de aankoop doet, aanvaardt hierbij de verkoopsvoorwaarden wanneer de betaling van een bestelling plaats vindt. Deze verkoopsvoorwaarden gelden voor de ticketverkoop. Namaak van de tickets onder welke vorm dan ook is verboden en zal juridisch vervolgd worden. Lees ook onze bepalingen i.v.m. privacybeleid en gebruiksrecht. Deze maken integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden.

1. Plaatsen van een bestelling

De tickets worden geboekt van het ogenblik van het verzenden van een bevestigingsmail met de details van uw boeking.Bij elke bestelling ontvangt u een bevestigingsmail van uw betaling. Deze mail komt van Stichting Mollie Payments die de betalingen behandelt. Tevens ontvangt u bij elke boeking een bevestigingsmail met daarin alle details van uw boeking. Gelieve steeds na elke boeking uw mails na te kijken, ook uw spam.Indien u koos voor overschrijving (indien actief) blijven de tickets in reservatie zolang de verschuldigde geldsom niet is overgemaakt op onze rekening (rekening houdend met de betalingstermijn). De details van de rekening zijn opgenomen in de bevestigingsmail die u zal ontvangen. Kijk bijgevolg uw mails goed na, ook uw spam. Indien u de mail niet zou ontvangen, gelieve tijdig contact op te nemen.

2. Betalingstermijn

Bij betaling met bankkaart of kredietkaart via Stichting Mollie Payments, is er sprake van onmiddellijke betaling. Gelieve in dat geval uw mails goed na te kijken, ook uw spam. Gelieve uw bevestigingsmail met de betalingsmodaliteiten na te kijken. Als u de bevestigingsmail niet krijgt, controleer dan uw spam of neem contact met Toneelvereniging Excelsior. Doe dit tijdig. Als wij uw betaling niet binnen de voorziene termijn ontvangen, wordt uw boeking automatisch uit het systeem gewist. Die termijn zal streng worden toegepast bij een naderende uitverkoop van een evenement.

3. Betaling

Bestellingen kunnen online betaald worden met bankkaart (BANCONTACT) of met kredietkaart van de netwerken VISA en MASTERCARD.

4. Terugbetaling

Tickets worden niet terugbetaald noch omgeruild, zelfs niet in geval van verlies, schade of diefstal. Het verzakingsrecht is niet van toepassing aangezien de dienst, c.q. de reservering van tickets, onmiddellijk wordt uitgevoerd.Terugbetaling omwille van niet-opgehaalde tickets is ook niet mogelijk.

5. Ruil

Tickets kunnen niet geruild worden.

6. Wijzigingen

Indien Toneelvereniging Excelsior vzw de inhoud of de datum van het evenement wijzigt of het evenement annuleert, dan is het Toneelvereniging Excelsior vzw die beslist of en tegen welke voorwaarden tickets en eventuele bijkomende kosten kunnen worden terugbetaald of omgeruild.

7. Opvolgen bestelling

Voor informatie over uw bestelling kan u terecht op de website www.koperenleeuw.be via de link in de bevestigingsmail. Er kan ook contact opgenomen worden indien deze link niet teruggevonden zou worden.

8. Klachten

Bij eventuele klachten ivm de aankoop van uw tickets verzoeken wij u die te versturen naar Toneelvereniging Excelsior vzw. Formuleer klaar en duidelijk uw klacht. Geef indien mogelijk zoveel mogelijk gegevens door zoals klantnummer, bevestigingsmail. Bij eventuele inhoudelijke klachten over het evenement kan u terecht bij Toneelvereniging Excelsior vzw.